Clienții BGS pot opta acum pentru factura electronică

BGS lansează un serviciu modern, simplu şi confortabil destinat clienților, şi anume factura în format electronic, pentru care pot opta începând cu data de 20.01.2017.
Clienţii BGS care doresc să opteze pentru acest serviciu pot primi facturile electronice în baza unei opţiuni exprimate pe adresa de e-mail: facturare@bgs.ro

Beneficii :


Acest serviciu înseamnă rapiditate, eficienţă şi timp câştigat.

Viața fără violență

Pentru a beneficia de monitorizare și intervenție gratuită victima trebuie să facă dovada abuzului prin următoarele documente:
- copie Carte de Identitate;
- certificat medico-legal – în cazul în care victima nu poate suporta costurile pentru eliberarea certificatului i se decontează de AVON – telefon la *2866 (linie gratuită) sau mail la contact@avoncampaniisociale.ro;
- dovada înregistrării plângerii la Poliție din care să rezulte obiectul plângerii și identitatea părților;
- Adeverință de la Asociația de Proprietari din care să reiasă că persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea penală nu locuiește la adresa care corespunde obiectivului monitorizat BGS (adeverința se va reînnoi o data la 3 ani);
- Copie după titlul de proprietate sau contractul de închiriere/ comodat din care să reiasă că persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică, ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă si agresorul nu dețin în proprietate/ folosință comună imobilul care corespunde obiectivului monitorizat BGS;
- Dovada (Ordinul de protectie conform art.23 din Legea nr. 217/2003 republicată) din care să reiasă că accesul agresorului în locuinţă este restricţionat sau limitat;
- în situația în care potențialul client nu locuiește la bloc, declarație pe propria răspundere că la adresa care corespunde obiectivului monitorizat BGS nu locuiește persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea, iar declarația se va reînnoi o dată la 3 luni.

Serviciile de monitorizare și intervenție sunt disponibile gratuit pe o perioadă de 12 luni. Echipamentul de monitorizare este proprietatea BGS și este dat în custodie clientului.

Campania se adresează femeilor din orașele:
- București
- Ploiești
- Câmpina
- Timișoara
- Galați
- Brăila
- Bistrița
Alege o viață fără violență!

Mai mult...

FORMULAR CERERE OFERTĂ

Detalii contact *

Servicii de securitate