Clienții BGS pot opta acum pentru factura electronică

BGS lansează un serviciu modern, simplu şi confortabil destinat clienților, şi anume factura în format electronic, pentru care pot opta începând cu data de 20.01.2017.
Clienţii BGS care doresc să opteze pentru acest serviciu pot primi facturile electronice în baza unei opţiuni exprimate pe adresa de e-mail: facturare@bgs.ro

Beneficii :


Acest serviciu înseamnă rapiditate, eficienţă şi timp câştigat.
Incepand de la ...

Gardă de corp

Serviciile de securitate private realizate de către profesioniștii firmei BGS și adresate oamenilor de afaceri, managerilor, presedinților de corporații cât și pentru marile companii multinationale sau instituții bancare, sunt folosite pentru a asigura:
- Viața și integritatea corporală a persoanei protejate sau a familiei acesteia
- Securizarea mediului în care se deplasează persoana protejată
- Asigurarea urgențelor medicale tip BLS (Basic Life Support) în caz de necesitate

Ca parte integrantă a programului de pregatire instructorii specializati în domeniul tragerilor cu arma și diferite modalități de ripostă și protejare, antrenament și tactică de luptă urbană, pregatire fizică și tactică de luptă corp la corp, cât și testarea abilităților psihologice în condiții de stres major.

Obiectivul nostru este să cream asupra persoanei protejate un climat de securitate atât pentru ea cat și pentru familia sa, fiind în masura să se concentreze asupra business-ului.

Cea mai importanta caracteristică pe care se dezvoltă departamentul Executive Protection este profesionalismul agenților din cadrul firmei BGS.

In ce consta?

Prin serviciul de protecţie specializată a persoanei - gardă de corp - se înţelege conform art. 20 (5) al Legii 333/2003:

a) protejarea vieţii şi integrităţii corporale a persoanei aflate sub protecţie;

b) protejarea persoanei aflate sub protecţie împotriva hărţuirii, pedepsită de lege;

c) protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul transportului;

d) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de protecţie.

Care sunt atributiile garzii de corp?

Pe lângă atribuţiile unui agent de pază, garda de corp mai are următoarele atribuţii specifice, prevăzute de art. 50 al Legii 333/2003:

a) să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia;

b) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită;

c) să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activităţi care depăşesc limita atribuţiilor sale legale;

d) să anunţe unitatea de poliţie de îndată ce intră în posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregătire sau săvârşire a unor infracţiuni;

e) să oprească şi să imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte de natură a pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecţia şi să le predea de îndată la cea mai apropiată unitate de poliţie, fără a-şi abandona atribuţiile de gardă de corp;

f) să participe, la cererea autorităţilor statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligaţiile faţă de persoana pe care o are în pază;

g) să coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Cui ii este adresat serviciul?

Serviciul se adresează oricărei persoane care se expune unor riscuri deosebite (se află în centrul atenţiei publicului, se bucură de notorietate crescută, îndeplineşte responsabilităţi / misiuni speciale etc.) şi are nevoie de protecţie fizică absolută, cu precădere:

 • vedete străine sau române;
 • lideri cu notorietate;
 • oamenilor de afaceri, străini sau români;
 • preşedinţi de companii etc

Dotarea garzii de corp

În concordanţă cu art. 42-46 ale Legii 333/2003, garda de corp BGS este dotată cu:

 • uniforma tip, adecvată sezonului, inscripţionată cu sigla BGS;
 • echipament de protecţie;
 • ecuson de identificare (numele, prenumele agentului şi sigla BGS);
 • baston de cauciuc sau tomfă;
 • pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică;
 • mijloace de comunicare, telefon mobil, staţie radio (în funcţie de misiune);
 • opţional arme letale de pază şi apărare / arme neletale cu bile de cauciuc (numai la solicitarea beneficiarilor şi în condiţiile legii).

De ce să alegeţi serviciul de gardă de corp oferit de BGS?

 • avem cea mai relevantă experienţă în domeniu, compania BGS Divizia de Securitate asigurând cu succes protecţia a sute de personalităţi;
 • gărzile de corp BGS deţin atestat eliberat de politie, certificat de absolvire a cursului de calificare profesională şi avizului poliţiei pentru portarmă;
 • gărzile de corp BGS sunt adevărate scuturi pentru beneficiarul serviciului, persoane cu forţă fizică şi psihică deosebită, contra-atacatori ai mijloacelor de atac armate sau fizice cu rezistenţă şi viteză de reacţie;
 • aceştia sunt oameni echilibraţi care ştiu să aplaneze orice conflict, comunică respectuos, dar ferm;
 • sunt cunoscători de limbi străine şi au un comportament socio-cultural deosebit, fizic plăcut, pentru a face faţă misiunilor de cel mai înalt grad.
Mai mult...

FORMULAR CERERE OFERTĂ

Detalii contact *

Servicii de securitate