Clienții BGS pot opta acum pentru factura electronică

BGS lansează un serviciu modern, simplu şi confortabil destinat clienților, şi anume factura în format electronic, pentru care pot opta începând cu data de 20.01.2017.
Clienţii BGS care doresc să opteze pentru acest serviciu pot primi facturile electronice în baza unei opţiuni exprimate pe adresa de e-mail: facturare@bgs.ro

Beneficii :


Acest serviciu înseamnă rapiditate, eficienţă şi timp câştigat.

Reglementări, licenţe

Legislaţia specifică societăţilor de pază şi protecţie:

Licenţele de funcţionare Conform art. 20 (2) al Legii 333/2003, „societăţile specializate de pază şi protecţie funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute la alin. (4), care poate fi reînnoită la fiecare 3 ani”. În baza acestei prevederi, compania BGS Divizia de Securitate este licenţiată să efectueze:

  • Servicii de pază a obiectivelor şi bunurilor, valorilor şi consultanţă;
  • Servicii de pază a transporturilor de valori şi consultanţă;
  • Servicii de gardă de corp şi consultanţă în domeniu.

De asemenea, conform art. 34 (1) al Legii 333/2003, „persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei sau a componentelor acestora numai pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, reînnoită la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile”. BGS Divizia de Securitate deţine licenţă şi pentru aceste activităţi:

  • Instalare sisteme de alarmare împotriva efracţiei; 
  • Întreţinere sisteme de alarmare împotriva efracţiei; 
  • Proiectare sisteme de alarmare împotriva efracţiei.