Clienții BGS pot opta acum pentru factura electronică

BGS lansează un serviciu modern, simplu şi confortabil destinat clienților, şi anume factura în format electronic, pentru care pot opta începând cu data de 20.01.2017.
Clienţii BGS care doresc să opteze pentru acest serviciu pot primi facturile electronice în baza unei opţiuni exprimate pe adresa de e-mail: facturare@bgs.ro

Beneficii :


Acest serviciu înseamnă rapiditate, eficienţă şi timp câştigat.

Codul deontologic

Compania BGS Divizia de Securitate respectă şi pune în aplicare următoarele principii deontologice:

 • Recunoaşte supremaţia legii şi Poliţia ca singura autoritate publică abilitată în autorizarea, controlul şi îndrumarea activităţii specifice de pază a bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Acordă respectul cuvenit concurenţei cu care se confruntă, nu recurge la acţiuni reprobabile sau anticoncurenţiale;
 • Este responsabilă în faţa beneficiarilor asupra calităţii activităţilor specifice desfăşurate şi în faţa autorităţilor publice asupra modului de respectare a legii;
 • Asigură angajaţilor condiţii de muncă optime, la standarde ridicate de sănătate şi siguranţă, angajaţii cei mai expuşi riscurilor beneficiind de echipamente de protecţie corespunzătoare;
 • O munca de calitate cere o remunerare pe măsură; BGS recompensează corespunzător efortul angajaţilor săi de a păstra calitatea serviciilor la standardele cele mai înalte;
 • Serviciile de securitate prestate de companie respectă dreptul persoanei la viaţă sau intimitate, dacă aceasta nu încalcă legea, aceste servicii desfăşurându-se numai în limitele legii;
 • Procedurile de recrutare a angajaţilor au la bază criterii obiective, nediscriminatorii, în limitele legii şi ale cerinţelor beneficiarului de servicii (în ce priveşte competenţele şi experienţa personală);
 • Nu permite angajaţilor săi să aibă un comportament antisocial, infracţional, în timpul şi în afara serviciului;
 • Angajaţii care au fost îndepărtaţi dintr-o societate de profil pentru abateri grave ori săvârşirea unor infracţiuni nu pot fi angajaţi la BGS Divizia de Securitate;
 • Pregătirea personalului se realizează în condiţiile legii, în funcţie de specificul activităţii; pregătirea iniţială este urmată de perioade regulate de pregătire la locul de muncă sau în cadrul unor forme organizate;
 • Compania practică tarife corecte şi acţionează pentru descurajarea practicilor de folosire a preţurilor care nu se justifică din punct de vedere economic.

Principiile deontologice de la care nu se abat angajaţii companiei BGS Divizia de Securitate sunt următoarele:

 • Nu desfăşoară activităţi interzise de lege sau care lezează dreptul persoanelor la viaţă privată;
 • Nu aplică pedepse corporale, nu încurajează sau tolerează acte de tortură sau acţiuni inumane ori degradante, în orice circumstanţe s-ar afla;
 • Execută dispoziţiile date de superiori, îndeplinindu-şi în condiţii bune sarcinile încredinţate, abţinându-se de la îndeplinirea celor care sunt vădit ilegale.

Precizăm că toate serviciile noastre sunt asigurate la societatea BT ASIGURĂRI, care va despăgubi în limita valorii de 200.000 euro daunele produse din vina exclusivă a angajaţilor noştri, iar clienţii sunt automat asiguraţi în momentul semnării contractului.