Clienții BGS pot opta acum pentru factura electronică

BGS lansează un serviciu modern, simplu şi confortabil destinat clienților, şi anume factura în format electronic, pentru care pot opta începând cu data de 20.01.2017.
Clienţii BGS care doresc să opteze pentru acest serviciu pot primi facturile electronice în baza unei opţiuni exprimate pe adresa de e-mail: facturare@bgs.ro

Beneficii :


Acest serviciu înseamnă rapiditate, eficienţă şi timp câştigat.
  SISTEME DE ALARMĂ Paza şi protecţia bunurilor dumneavoastră, a locuinţei, familiei sau a companiei pot fi realizate cu costuri reduse, prin sisteme ce avertizează intrarea unor persoane nedorite într-un anumit spaţiu. Sistemele de alarmă sunt compuse din centrală, tastatură, senzori de mişcare, sirenă interior/exterior şi opţional buton de panică. Departamentul Tehnic efectuează proiectarea, instalarea şi conectarea sistemelor de securitate la dispeceratul BGS, care monitorizează evenimentele petrecute la sediul beneficiarului (efracţie, panică, sabotaj, incendiu, control sistem, întrerupere alimentare electricitate, descărcare acumulator, probleme circuit sirenă). Sistemele de alarmă sunt complet configurabile şi rezolvă nevoile unice de securitate ale beneficiarilor. Adresabilitatea este foarte largă, de la locuinţe unicamerale până la clădiri de birouri cu sute de spaţii şi încăperi. Sisteme de alarmă se pot instala în orice tip de locaţie şi se pot muta de către beneficiar, la cerere. Astfel, beneficiarii care folosesc spaţii închiriate pot muta echipamentul într-o altă locaţie, oricând. Sistemele de alarmă de ultimă generaţie pot acoperi nevoi diverse şi specifice. Persoanele care au animale de companie pot instala echipamente care să nu se declanşeze la trecerea acestora. Butonul de panică, opţional într-un sistem de alarmă, este util atât în timpul cât beneficiarul se află în incinta protejată, dar şi atunci când beneficiarul se află în vecinătatea centralei sistemului de alarmă (aprox. 30m).
 • Sisteme de alarmă

  Sisteme de alarmă

  SISTEME DE ALARMĂ Paza şi protecţia bunurilor dumneavoastră, a locuinţei, familiei s...

  mai multe

 • Departamentul BGS de monitorizare şi intervenţie dispune de un sistem computerizat de dispecerizare şi de un număr important de echipaje de intervenţie rapidă, localizate în teren. La solicitarea dispecerului de serviciu, în cazul unui eveniment petrecut la sediul beneficiarului (efracţie, panică, sabotaj, incendiu, control sistem, cădere de reţea, descărcare acumulator, probleme circuit sirenă), echipajele de intervenţie BGS acţionează în cel mai scurt timp pentru soluţionarea problemelor. BGS Divizia de Securitate pune la dispoziţia clienţilor un dispecerat de monitorizare funcţional 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. De asemenea agenţii de intervenţie BGS sunt special pregătiţi, dotaţi cu autoturisme puternice pentru o deplasare rapidă, armă letala sau cu gloanţe de cauciuc, spray cu gaz lacrimogen sau paralizant, vestă antiglonţ, staţie radio emisie - recepţie cu putere mare de comunicare, echipament corespunzător intervenţiilor (bocanci, ţinută inscripţionată cu însemnele firmei, tomfă şi cască antivandal). BGS dispune de caini de paza si protectie speciali antrenati in zonele unde acestia sunt o necesitate, iar in zonele aglomerate sunt amplasate ATV-uri si motociclete. În ce constă acest serviciu? În două activităţi distincte: 1. MONITORIZAREA sistemelor de alarmare, prin dispeceratul BGS, care are rolul de a menţine legătura între sistemele de alarmă conectate şi echipajele mobile de intervenţie, pentru a le mobiliza în caz de alarmă. Dispeceratul BGS receptează semnalele de alarmă de la abonaţii conectaţi, declanşate automat sau manual, prin acţionarea de către beneficiar a butonului de panică („hold-up” = panică); dispecerii interpretează semnalele în funcţie de tipul alarmei (incendiu, efracţie, panică) şi mobilizează echipajele de intervenţie rapidă şi alte forţe de intervenţie, dacă se impune (pompieri, poliţie etc.). 2. INTERVENŢIA în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonaţii conectaţi la dispecerat, se face de către echipajele mobile de intervenţie rapidă BGS, iar cf. art. 36 (5) al Legii 333/2003, în situaţiile în care „forţele proprii sunt depăşite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunţă unitatea de poliţie competentă, în vederea prinderii infractorilor şi a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceştia vor fi predaţi de îndată unităţilor de poliţie competente teritorial”. Cui îi este destinat? Conform art. 28 (1) al Legii 333/2003, „conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori şi suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter”. Iar art. 2 (2) al aceleiaşi legi prevede că „persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de paza şi protecţie”. Aşadar, serviciul de monitorizare şi intervenţie rapidă antiefracţie este destinat preponderent: Proprietăţilor private, apartamente şi vile. Cabinetelor notariale, contabile, de avocatură; Sucursalelor bancare; Sediilor de birouri; Magazinelor, localurilor; Hotelurilor, pensiunilor; Instituţiilor publice, obiectivelor militare; Unităţilor şcolare private sau publice; De ce să alegeţi serviciul de monitorizare şi intervenţie rapidă oferit de BGS? Pentru că punem la dispoziţia dumneavoastră: Experienţa unui serviciu furnizat celor aproximativ 20.000 de clienţi activi ai noştri, din Bucureşti şi din cele mai importante oraşe din ţară; Cele mai numeroase şi rapide echipaje de intervenţie (peste 40 în Bucureşti şi jud. Ilfov): Distribuirea atentă a acestora ne permite ca intervenţia la alarmă să fie de câteva minute (maxim 7 minute) Agenţii de intervenţie sunt atent selecţionaţi şi bine instruiţi; deţin atestat eliberat de politie, certificat de absolvire a cursului de calificare profesională şi avizului poliţiei pentru portarmă; Echipamentul personalului de intervenţie este ultra-performant, de ultimă generaţie; Opţional echipaje dotate cu câini utilitari, special antrenaţi; Mobilitate foarte mare asigurată şi de echipaje moto şi ATV; Cel mai performant dispecerat, capabil să monitorizeze non-stop un număr infinit de locaţii şi să alerteze instantaneu echipajele de intervenţie. Prețuri începând de la 99 lei plus TVA/lună
 • Monitorizare-Intervenţie

  Monitorizare-Intervenţie

  Departamentul BGS de monitorizare şi intervenţie dispune de un sistem computerizat de...

  mai multe

 • PAZĂ UMANĂ Cui îi este destinat acest serviciu? • Societăţilor comerciale, fie pentru spaţiile cu circuit închis (sedii, birouri, hale industriale, parcuri auto etc.), fie pentru cele destinate publicului larg (showroom-uri, magazine, supermarketuri, mall-uri, cinematografe, farmacii etc.), hotelurilor, pensiunilor, șantierelor de construcţii, sucursalelor bancare, ansamblurilor rezidenţiale, obiectivelor militare (cf. Normei 13/2008), instituţiilor publice, unităţilor de învăţământ private sau publice, parcurilor, zonelor de agrement, etc. Serviciul de pază umană este efectuat numai cu personal atestat profesional și avizat conform legii. Nota: Conform art. 2 (1) al Legii 333/2003, republicată, „societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora”. Agenţii de pază BGS au următoarele îndatoriri: •paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; •paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni ce produc pagube materiale; •detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă; •paza proprietăţii intelectuale; •paza mediului înconjurător; •furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază. •în cazuri limită, aceştia pot solicita prin intermediul dispeceratului, apariţia echipajelor de intervenţie rapidă BGS Notă: conform art. 20 (5) al Legii 333/2003 republicată DOTAREA AGENȚILOR DE PAZĂ BGS: •uniformă tip, adecvată sezonului, inscripţionată cu sigla BGS; •echipament de protecţie; •ecuson de identificare (numele, prenumele agentului şi sigla BGS); •tonfă; •pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică; •detector metale, •lanternă, •dispozitiv individual de iluminat de tip “hands free”; •mijloace de comunicaretelefon mobil, staţie radio (în funcţie de misiune); •opţional câini utilitari; •arme letale de pază şi apărare / arme neletale cu bile de cauciuc (numai la solicitarea beneficiarilor şi în condiţiile legii) Notă: în concordanţă cu art. 42-46 ale Legii 333/2003  
 • Pază umană

  Pază umană

  PAZĂ UMANĂ Cui îi este destinat acest serviciu? • Societăţilor comerciale, fie pe...

  mai multe

 • Serviciile de securitate private realizate de către profesioniștii firmei BGS și adresate oamenilor de afaceri, managerilor, presedinților de corporații cât și pentru marile companii multinationale sau instituții bancare, sunt folosite pentru a asigura: - Viața și integritatea corporală a persoanei protejate sau a familiei acesteia - Securizarea mediului în care se deplasează persoana protejată - Asigurarea urgențelor medicale tip BLS (Basic Life Support) în caz de necesitate Ca parte integrantă a programului de pregatire instructorii specializati în domeniul tragerilor cu arma și diferite modalități de ripostă și protejare, antrenament și tactică de luptă urbană, pregatire fizică și tactică de luptă corp la corp, cât și testarea abilităților psihologice în condiții de stres major. Obiectivul nostru este să cream asupra persoanei protejate un climat de securitate atât pentru ea cat și pentru familia sa, fiind în masura să se concentreze asupra business-ului. Cea mai importanta caracteristică pe care se dezvoltă departamentul Executive Protection este profesionalismul agenților din cadrul firmei BGS. In ce consta? Prin serviciul de protecţie specializată a persoanei - gardă de corp - se înţelege conform art. 20 (5) al Legii 333/2003: a) protejarea vieţii şi integrităţii corporale a persoanei aflate sub protecţie; b) protejarea persoanei aflate sub protecţie împotriva hărţuirii, pedepsită de lege; c) protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul transportului; d) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de protecţie. Care sunt atributiile garzii de corp? Pe lângă atribuţiile unui agent de pază, garda de corp mai are următoarele atribuţii specifice, prevăzute de art. 50 al Legii 333/2003: a) să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia; b) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită; c) să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activităţi care depăşesc limita atribuţiilor sale legale; d) să anunţe unitatea de poliţie de îndată ce intră în posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregătire sau săvârşire a unor infracţiuni; e) să oprească şi să imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte de natură a pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecţia şi să le predea de îndată la cea mai apropiată unitate de poliţie, fără a-şi abandona atribuţiile de gardă de corp; f) să participe, la cererea autorităţilor statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligaţiile faţă de persoana pe care o are în pază; g) să coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Cui ii este adresat serviciul? Serviciul se adresează oricărei persoane care se expune unor riscuri deosebite (se află în centrul atenţiei publicului, se bucură de notorietate crescută, îndeplineşte responsabilităţi / misiuni speciale etc.) şi are nevoie de protecţie fizică absolută, cu precădere: vedete străine sau române; lideri cu notorietate; oamenilor de afaceri, străini sau români; preşedinţi de companii etc Dotarea garzii de corp În concordanţă cu art. 42-46 ale Legii 333/2003, garda de corp BGS este dotată cu: uniforma tip, adecvată sezonului, inscripţionată cu sigla BGS; echipament de protecţie; ecuson de identificare (numele, prenumele agentului şi sigla BGS); baston de cauciuc sau tomfă; pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică; mijloace de comunicare, telefon mobil, staţie radio (în funcţie de misiune); opţional arme letale de pază şi apărare / arme neletale cu bile de cauciuc (numai la solicitarea beneficiarilor şi în condiţiile legii). De ce să alegeţi serviciul de gardă de corp oferit de BGS? avem cea mai relevantă experienţă în domeniu, compania BGS Divizia de Securitate asigurând cu succes protecţia a sute de personalităţi; gărzile de corp BGS deţin atestat eliberat de politie, certificat de absolvire a cursului de calificare profesională şi avizului poliţiei pentru portarmă; gărzile de corp BGS sunt adevărate scuturi pentru beneficiarul serviciului, persoane cu forţă fizică şi psihică deosebită, contra-atacatori ai mijloacelor de atac armate sau fizice cu rezistenţă şi viteză de reacţie; aceştia sunt oameni echilibraţi care ştiu să aplaneze orice conflict, comunică respectuos, dar ferm; sunt cunoscători de limbi străine şi au un comportament socio-cultural deosebit, fizic plăcut, pentru a face faţă misiunilor de cel mai înalt grad.
 • Gardă de corp

  Gardă de corp

  Serviciile de securitate private realizate de către profesioniștii firmei BGS și adre...

  mai multe

 • SECURITATE PENTRU EVENIMENTE •Serviciul de securizare evenimente presupune un complex de măsuri de securitate (ordine publică și pază) aplicate înainte și pe perioada unor evenimente culturale sau sportive, pentru asigurarea bunei lor desfășurări. •Specialiștii în securitate ai BGS, pe baza experienței acumulate și a pregătirii în domeniu, pot efectua evaluarea nevoilor de securitate, studii de fezabilitate, note de fundamentare privind dimensionarea serviciilor de securitate și eficientizarea lor, pentru a fi în concordanță cu nevoile clienților și cerințele legii. •Abordarea profesională în securitatea evenimentelor oferă o atmosferă relaxată și desfășurarea evenimentului fără incidente. Cui îi este destinat? •Evenimentelor sportive (meciuri, gale, concerte, festivaluri, etc.) •Evenimentelor corporațiilor (petreceri, târguri, expoziții, etc.) •Evenimentelor private De ce să alegeți serviciul de securitate evenimente oferit de BGS? •Avem cea mai relevantă experiență în domeniu (de care au beneficiat cele mai mari concerte, competiții și gale sportive din Romania), compania BGS fiind pregătită în orice moment să facă față oricărei solicitări de securizare evenimente; •Compania BGS și-a câștigat renumele de societatea cu cele mai bune servicii de pază, datorită rezultatelor excelente obținute pe acest segment, experienței îndelungate și satisfacției clienților, care au fost cel mai important factor de promovare. •Toate evenimentele sunt securizate cu personal propriu chiar și în cazul în care evenimentul presupune un dispozitiv de pază cu un număr mare de agenți. (de ex. 1200 de agenți) PORTOFOLIU Robbie Williams,Rolling Stones, Finala Europa League 2012, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Madonna, Sting, Ozzy Osbourne, Bob Dylan, Shakira, George Michael, Roger Waters, Depeche Mode, AC/DC, Jack White, Maritza, Billy Idol, Peter Gabriel, Richard Clayderman, Deep Purple, Sonisphere Romexpo ( Metallica, Rammstein, Anthrax, Slayer, Megadeth, Manowar), Cirque du Soleil, Joaquim Cortez, Bestfest, 2Cellos, Sensation White, iMapp Bucharest 555, Liberty Parade.
 • Securitate evenimente

  Securitate evenimente

  SECURITATE PENTRU EVENIMENTE •Serviciul de securizare evenimente presupune un comple...

  mai multe

 • Pentru a beneficia de monitorizare și intervenție gratuită victima trebuie să facă dovada abuzului prin următoarele documente: - copie Carte de Identitate; - certificat medico-legal – în cazul în care victima nu poate suporta costurile pentru eliberarea certificatului i se decontează de AVON – telefon la *2866 (linie gratuită) sau mail la contact@avoncampaniisociale.ro; - dovada înregistrării plângerii la Poliție din care să rezulte obiectul plângerii și identitatea părților; - Adeverință de la Asociația de Proprietari din care să reiasă că persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea penală nu locuiește la adresa care corespunde obiectivului monitorizat BGS (adeverința se va reînnoi o data la 3 ani); - Copie după titlul de proprietate sau contractul de închiriere/ comodat din care să reiasă că persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică, ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă si agresorul nu dețin în proprietate/ folosință comună imobilul care corespunde obiectivului monitorizat BGS; - Dovada (Ordinul de protectie conform art.23 din Legea nr. 217/2003 republicată) din care să reiasă că accesul agresorului în locuinţă este restricţionat sau limitat; - în situația în care potențialul client nu locuiește la bloc, declarație pe propria răspundere că la adresa care corespunde obiectivului monitorizat BGS nu locuiește persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea, iar declarația se va reînnoi o dată la 3 luni. Serviciile de monitorizare și intervenție sunt disponibile gratuit pe o perioadă de 12 luni. Echipamentul de monitorizare este proprietatea BGS și este dat în custodie clientului. Campania se adresează femeilor din orașele: - București - Ploiești - Câmpina - Timișoara - Galați - Brăila - Bistrița Alege o viață fără violență!
 • Viața fără violență

  Viața fără violență

  Pentru a beneficia de monitorizare și intervenție gratuită victima trebuie să facă ...

  mai multe

 • Specialiştii în securitate ai BGS, pe baza experienţei acumulate şi a pregătirii în domeniu, pot efectua evaluarea nevoilor de securitate, studii de fezabilitate, note de fundamentare privind dimensionarea serviciilor de securitate şi eficientizarea lor, pentru a fi în concordanţă cu nevoile clienţilor şi cerinţele legii. În ce constă? Prin serviciul de consultanţă de securitate se înţelege, conform art. 20 (6) al Legii 333/2003: a) asistenţa cu privire la activităţile de pază, protecţie specializată a persoanei, pază a transporturilor de bunuri şi valori; b) întocmirea de analize, evaluări şi rapoarte asupra riscurilor la adresa securităţii persoanei, proprietăţii sau mediului Cui se adresează? BGS Divizia de Securitate asigură consultanţă GRATUITĂ clienţilor, în vederea: Identificării necesităţilor reale curente de securitate, la începutul colaborării; clientul va fi informat despre riscurile de securitate la care este supus obiectivul şi despre soluţiile de securitate care sunt disponibile pentru neutralizarea acestor riscuri; Configurării unui sistem de securitate adaptat fiecărui obiectiv; Oferirii unei soluţii complete de securitate. Clienţii mai beneficiază de consultanţă GRATUITĂ la cerere, constând într-un audit periodic de securitate, pentru eficientizarea sistemului de securitate existent, ca urmare a modificărilor aduse la obiectivele protejate sau a învechirii echipamentelor. Serviciul de consultanţă contra cost se adresează persoanelor fizice sau juridice care doresc: O soluţie de securitate alternativă, un proiect de configurare a unui sistem complex de supraveghere şi monitorizare; O evaluare a sistemelor de securitate deja existente; presupune analiza şi testarea sistemului existent şi, în cazul în care sunt identificate breşe de securitate, se întocmesc recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. BGS Divizia de Securitate poate fi solicitată şi să pună apoi în practică sugestiile pe care le-a făcut; Consultanţă în ce priveşte riscul la care se expune o organizaţie, diverse evenimente sociale, politice, de divertisment, târguri şi expoziţii etc. - presupune realizarea unor rapoarte detaliate despre posibilele breşe în securitate, însoţite de recomandări şi soluţii concrete de reducere a riscurilor
 • Consultanţă Gratuită

  Consultanţă Gratuită

  Specialiştii în securitate ai BGS, pe baza experienţei acumulate şi a pregătirii în domeniu, pot efectua evaluarea nevoilor de securitate, studii de fezabilitate, note de fundamentare privind dimensio...

  mai multe