TUDOR STAMATOIU - Reprezentant vanzari - 0758 251 770

Medicina Muncii

Conform cadrului legislativ actual (Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi HG 355/17.05.2007 privind supravegherea stării de sănătate a angajaţilor), angajatorii au obligaţia supravegherii stării de sănătate a tuturor angajaţilor prin servicii de medicina muncii, încheind în acest sens un contract cu o unitate medicală autorizată. Adresaţi-vă cu cea mai mare încredere AMBULANŢEI BGS MEDICAL UNIT, care vă poate furniza serviciile de medicina muncii, fiind avizată de către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

În ce constă?

Serviciul de Medicina Muncii asigură conform normelor în vigoare:

 • Evaluarea iniţială a unităţii prin:
 1. - prima vizită la locul de muncă, inclusiv sâmbăta şi duminica;
 2. - întocmirea referatelor cu profilul de investigaţii necesare fiecărui angajat;
 3. - instructajul pentru angajator, responsabilul cu medicina muncii şi, eventual, a medicului de întreprindere.
 • Controlul medical complet al întregului personal, în funcţie de profilul şi specificul locului de muncă (examene clinice, examene de specialitate, investigaţii paraclinice şi de laborator etc.):
 1. - la angajare;
 2. - la controlul medical periodic;
 3. - la reluarea muncii după concedii medicale / incapacitate temporară de muncă;
 4. - la cerere pentru suspiciunea de boală profesională.
 • Elaborarea statisticilor individuale ale unităţii:
 1. - întocmirea fişelor personale de aptitudini ale fiecărui angajat, în maxim 48 de ore de la efectuarea ultimei investigaţii;
 2. - întocmirea fişelor medicale de angajare;
 3. - întocmirea avizelor medicale pentru schimbarea locului de muncă;
 4. - întocmirea fişelor individuale şi colective către Direcţia de Sănătate Publică;
 5. - întocmirea raportărilor periodice ale situaţiei medico-sanitare şi colaborarea cu serviciul de protecţia muncii.
 • Păstrarea şi arhivarea fişelor de medicina muncii şi consultanţă în relaţia cu organele de control.
AMBULANŢA BGS MEDICAL UNIT dispune de reţea de servicii de medicina muncii la nivel naţional:
 • Serviciile de medicina muncii pot fi efectuate în orice localitate în care există puncte de lucru sau reprezentanţe ale instituţiei dumneavoastră;
 • Reţeaua noastră naţională de clinici şi cabinete poate asigura întreaga gamă de servicii medicale, la acelaşi standard.

Organizarea serviciilor de medicina muncii în reţea presupune:

 • Contractarea serviciului medical la Bucureşti;
 • Prestatorul va primi din partea clientului lista cu reprezentanţele sau sucursalele din ţară, cu specificarea efectivului de personal şi a categoriilor de angajaţi;
 • Partenerul din reţea va fi informat asupra tuturor detaliilor contractuale şi va prelua efectuarea prestaţiilor pentru judeţul respectiv.

Raportarea centralizată a situaţiei derulării serviciilor:

 • Facturarea unitară sau pentru fiecare judeţ în parte a serviciilor prestate de către AMBULANŢA BGS, pentru întreaga ţară (la facturare se va anexa raportul serviciilor efectuate);
 • Contravaloarea serviciilor medicale va fi prevăzută şi negociată prin contract;
 • Persoană permanentă de contact pentru reţea.
Avantajele suplimentare pe care le obţineţi dacă alegeţi serviciul de medicina muncii furnizat de AMBULANŢA BGS MEDICAL UNIT:
 • Angajaţii pot beneficia de asistenţă medicală completă, prin abonamente de servicii medicale în care intră şi serviciile de medicina muncii;
 • Evaluarea GRATUITĂ a noxelor cu medic specialist de medicina muncii;
 • Discount-uri şi facilităţi, în funcţie de numărul de angajaţi şi de valoarea contractuală.
Mai mult...

FORMULAR CERERE OFERTĂ

Detalii contact *

Servicii medicale